รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Dragon city เพิ่ม Level ตึกปลด lock มังกร Breeding Sanctuary เพิ่มมังกรเพียบ

Dragon city เพิ่ม Level ตึกปลด lock มังกร Breeding Sanctuary เพิ่มมังกรเพียบ

Dragon city เพิ่ม Level ตึกปลด lock มังกร Breeding Sanctuary เพิ่มมังกรเพียบ

Dragon city มีการอัพเกรดเพิ่มตึก Breeding Sanctuary จาก Lv สูงสุดอยู่ที่ 5 การเป็น 8 มีมังกรให้ผสมใหม่เพียบ ซึ่งตึกนี่จะมีความสามารถที่ให้เราผสมมังกรพิเศษ ที่ตึกผสมทั่วไปไม่สามารถผสมได้แต่ยังไงก็ตามโอกาสติดก็ไม่ใช่ 100% อยู่ดีครับ มีโอกาสผสมพลาดอยู่ด้วย โดยตึก Breeding Sanctuary จะต้องใช้ 25 Gams ในการปลด Lock ด้วย เพื่อปลด Lock มังกรพิเศษระดับ Lv 1 หลังจากนั้นก็ยังต้องใช้ Gold อัพเกรดตึกให้เพิ่มระดับ Lv ขึ้นจึงจะสามารถผสมมังกรระดับ Lv สูงๆ ขึ้นไปอีกได้

 

Dragon city เพิ่ม Level ตึกปลด lock มังกร Breeding Sanctuary เพิ่มมังกรเพียบ

Breeding Sanctuary จาก Lv สูงสุดอยู่ที่ 5 การเป็น 8 

 

Dragon city เพิ่ม Level ตึกปลด lock มังกร Breeding Sanctuary เพิ่มมังกรเพียบ

มังกรใหม่ Lv 6 ( Supersonic Dragon / Sylvan Dragon Dark / Elf Dragon )

 

Dragon city เพิ่ม Level ตึกปลด lock มังกร Breeding Sanctuary เพิ่มมังกรเพียบ

มังกรใหม่ Lv 7 ( Mirage Dragon / Core Dragon / Unity Dragon / Acoustic Dragon)

 

Dragon city เพิ่ม Level ตึกปลด lock มังกร Breeding Sanctuary เพิ่มมังกรเพียบ

มังกรใหม่ Lv 8 ( Millenium Dragon / Master Dragon / Basilisk Dargon / Greenfluid Dragon)
Dragon city 2014_02 / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Dragon city เพิ่ม Level ตึกปลด lock มังกร Breeding Sanctuary เพิ่มมังกรเพียบ
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.