รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Dragoncity ตารางชนะธาตุ ต่อสู้มังกรในกิจกรรม Alien invasion

Dragoncity ตารางชนะธาตุ ต่อสู้มังกรในกิจกรรม Alien invasion

Dragoncity ตารางชนะธาตุ ต่อสู้มังกรในกิจกรรม Alien invasion

Dragoncity กิจกรรม Alien invasion  ซึ่งภายในกิจกรรม เราต้องทำเควส สะสม item ตางๆ เพื่อเอามาแรกรับมังกร 2 ตัวด้วยกันคือ มังกร Alien Dragon กับ Mars Dragon มังกรเอเลี่ยน และมังกรมนุษย์ต่างดาว   ในส่วนของการสะสม การต้อสู้ Laser sword เราต้องเข้าฉากต่อสู้พิเศษ ของกิจกรรม ซึ่งในฉากต่อสู้นั้น เราต้องต่อสู้มังกร แบบ PVP ตัวๆ และมังกรที่เราต้องสู้นั้นโหด ทุกตัวครับ ถ้าเราจะเอาชนะได้ก็ต้องใช้การเอาชนะธาตุเท่านั้นครับ

Dragoncity ตารางชนะธาตุ ต่อสู้มังกรในกิจกรรม Alien invasion

 
Dragon city Alien invasion / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Dragoncity ตารางชนะธาตุ ต่อสู้มังกรในกิจกรรม Alien invasion
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.