รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Dragoncity ข้อมูลมังกร Middle Earth Dragon Hobbit


Dragoncity ข้อมูลมังกร Middle Earth Dragon Hobbit

Dragoncity ข้อมูลมังกร Middle Earth Dragon Hobbit

**** ไปเล่น Dragon City ***** 

 
เป็นมังกรธาตุ Terra + Light
 
ระยะเวลาฟักไข่ : 16 ชั่วโมง
 
ความสามารถในการโจมตีติด Critical Damage : โจมตีธาตุ Nature, Dark, และ Electric

ความเสียหาจากการโดนโจมตี : โดนโจมตีด้วยธาตุ War และ Metal เสีย Hp 2 เท่า
 
ความสามารถในการป้องกัน : ป้องกันธาตุ Electric
 
ค่า Hp : ที่ LV 10 ค่า HPเท่ากับ 4,295
 
ความแรงในการโจมตี : อยู่ในระดับสูงมี skill  Punch, Earthquake, Head Butt และ Light SwordMiddle Earth Dragon / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Dragoncity ข้อมูลมังกร Middle Earth Dragon Hobbit
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.