รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Dragoncity รวมวิธีผ่านเควส Viking Island หา item ทั้งหมด

Dragoncity รวมวิธีผ่านเควส Viking Island หา item ทั้งหมด

Dragoncity รวมวิธีผ่านเควส Viking Island ทั้งหมด

**** ไปเล่น Dragon City ***** 

เควสใหม่ Viking Island เควสนี้ แจก Viking Habitat และ มังกรเทพเจ้าสายฟ้า 3 ตัว มีดังต่อไปนี้ 1. Thor Dragon ( ธาตุ War + Flame) / 2. Loki Dragon (  ธาตุ War + Flame + Dark ) / 3. Odin Dragon (  ธาตุ War + Flame + Light ) รวมทั้งหมดมี 4 เควสด้วยกันครับ

 

Dragoncity รวมวิธีผ่านเควส Viking Island หา item ทั้งหมด

เควส 1 Viking Habitat

1. Dragoncity รวมวิธีผ่านเควส Viking Island หา item ทั้งหมดGold 
2.Dragoncity รวมวิธีผ่านเควส Viking Island หา item ทั้งหมดHammer จะได้รับทุก 12 ชั่วโมงต่อ 1 ชิ้น กดรับที่ปุ่ม Daily Collect
3. Dragoncity รวมวิธีผ่านเควส Viking Island หา item ทั้งหมดHorn ส่ง Gifs ให้เพื่อน และ จะได้รับ Horn เมื่อเพื่อน กดยอมรับ
 
 
 

Dragoncity รวมวิธีผ่านเควส Viking Island หา item ทั้งหมด

เควส 2 Thor Dragon

1. Dragoncity รวมวิธีผ่านเควส Viking Island หา item ทั้งหมดFood 
2.Dragoncity รวมวิธีผ่านเควส Viking Island หา item ทั้งหมดHelmet ได้รับ ค่านี้จากการผสมมังกร ได้รับเมื่อผสมเสร็จแล้ว
3. Dragoncity รวมวิธีผ่านเควส Viking Island หา item ทั้งหมดHorn ส่ง Gifs ให้เพื่อน และ จะได้รับ Horn เมื่อเพื่อน กดยอมรับ

 

 

Dragoncity รวมวิธีผ่านเควส Viking Island หา item ทั้งหมด

เควส 3 Loki Dragon

1. Dragoncity รวมวิธีผ่านเควส Viking Island หา item ทั้งหมดFood 
2.Dragoncity รวมวิธีผ่านเควส Viking Island หา item ทั้งหมดHammer จะได้รับทุก 12 ชั่วโมงต่อ 1 ชิ้น กดรับที่ปุ่ม Daily Collect
3. Dragoncity รวมวิธีผ่านเควส Viking Island หา item ทั้งหมดHorn ส่ง Gifs ให้เพื่อน และ จะได้รับ Horn เมื่อเพื่อน กดยอมรับ
 
 
 

Dragoncity รวมวิธีผ่านเควส Viking Island หา item ทั้งหมด

เควส 4 Odin Dragon

1. Dragoncity รวมวิธีผ่านเควส Viking Island หา item ทั้งหมดFood 
2.Dragoncity รวมวิธีผ่านเควส Viking Island หา item ทั้งหมดHelmet ได้รับ ค่านี้จากการผสมมังกร ได้รับเมื่อผสมเสร็จแล้ว
3. Dragoncity รวมวิธีผ่านเควส Viking Island หา item ทั้งหมดHorn ส่ง Gifs ให้เพื่อน และ จะได้รับ Horn เมื่อเพื่อน กดยอมรับ

 
กิจกรรม Dragoncity Viking Island / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Dragoncity รวมวิธีผ่านเควส Viking Island หา item ทั้งหมด
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.