รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Dragon city วิธีการแจ้ง bug และ ปัญหาการเล่นเกมเอง

Dragon city  วิธีการแจ้ง bug และ ปัญหาการเล่นเกมเอง

**** ไปเล่น Dragon City ***** 

วิธีการแจ้งปัญหาการเล่น หรือ Bug เกม Dragon city  มีดังต่อไปนี้ ให้เราเข้าไปที่หน้าเลนเกมจากนั้นกด  Help and Support ด้านล่างหน้าเล่นเกม จากนั้นให้อ่านคู่มือการแก้ปัญหมันจะเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤาให้ใช้ google chrome เปิดแล้ว Click ขวา เลือดแปลเป็นไทย แต่ถ้าคู่มือไม่สามารถแก้ปัญหาให้เราได้ให้เลือนลงมาดู ล่างสุด จะมีคำว่า Did this answer your question? Yes / No ให้เรากด NO จากนั้นกรอกแบบฟอร์มแจ้งปัญหาเป็นภาษาอังกฤษลงไป  *หมายเหตุการแจ้งปัญหา 1.ห้ามใช้คำหยาบ 2.หลังจากแจ้งแล้วให้รอการแก้ไขหรือติดต่อกลับทาง email อาจใช้เวลาหลายวัน 3.ห้ามส่งซ้ำหลายๆครั้งติดกันหรือบ่อยๆ ปัญหาเดิม

Dragon city  วิธีการแจ้ง bug และ ปัญหาการเล่นเกมเอง

ขั้นตอนที่ 1 กด Help and Support ด้านล่างหน้าเล่นเกม

 

Dragon city  วิธีการแจ้ง bug และ ปัญหาการเล่นเกมเอง

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจดดูว่าเราเล่นด้วยระบบเกมส Facebook หรือ ios ถ้าตรงกับที่เราเล่นแล้วก็ไม่ต้องทำอะไร

 

Dragon city  วิธีการแจ้ง bug และ ปัญหาการเล่นเกมเอง

ขั้นตอนที่ 3 ให้อ่านคู่มือการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ว่ามีปัญหาของเราอยู่หรือ ไม่ถ้ามีก็ให้ทำตามการแนะนำ โดยมันจะเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤาให้ใช้ google chrome เปิดแล้ว Click ขวา เลือดแปลเป็นไทย

 

Dragon city  วิธีการแจ้ง bug และ ปัญหาการเล่นเกมเอง

ขั้นตอนที่ 4 ถ้าคู่มือไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ให้เลือนลงมาดู ล่างสุด จะมีคำว่า Did this answer your question? Yes / No ให้เรากด NO

 

Dragon city  วิธีการแจ้ง bug และ ปัญหาการเล่นเกมเอง

ขั้นตอนที่ 5 ให้กรอกแบบฟอร์ม ภาษาอักฤษ ใส่ email และแจ้งปัญหาเป็นภาษาอังกฤษลงไป จากนั้นกด Submit 

หมายเหตุถ้าใครเล่น facebook แล้ว facebook  ID ในฟอร์มไมได้ขึ้นมาให้เราใส่ลงไปด้วยครับ โดยสามารถหา facebook  ID ได้ที่หน้าหลักใต้คำว่า Help and Support วิธีใส่ให้กรอกลงไปว่า My facebook  ID (หมายเลข) แล้วกดขึ้นบันทัดใหม่ จากนั้นใส่ปัญหาลงไป

*หมายเหตุการแจ้งปัญหา 1.ห้ามใช้คำหยาบ 2.หลังจากแจ้งแล้วให้รอการแก้ไขหรือติดต่อกลับทาง email อาจใช้เวลาหลายวัน 3.ห้ามส่งซ้ำหลายๆครั้งติดกันหรือบ่อยๆ ปัญหาเดิม

 

Dragon city  วิธีการแจ้ง bug และ ปัญหาการเล่นเกมเอง

facebook ID ดูตรงนี้
Dragon city ปัญหาการเล่น / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Dragon city วิธีการแจ้ง bug และ ปัญหาการเล่นเกมเอง
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.