รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ เวลาฟักไข่ ชุด 2

Dragon city ข้อมูลการผสมมังกร ชนิดต่างๆ ชุด 2 

Archangel Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2

Cool Fire Dragon(Lv10 ขึ้นไป)  + Armadillo Dragon(Lv10 ขึ้นไป) 

18 ชั่วโมง

ธาตุ 
Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2
 

Luminsicent Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2

Archangel Dragon + Sea Dragon

24 ชั่วโมง

ธาตุ 
Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2 icon_Water_dragoncity

Sun Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2

Archangel Dragon + Flame Dragon

24 ชั่วโมง

ธาตุ 
Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2 icon_Fire_dragoncity

Gaia Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2

Archangel Dragon + Nature Dragon

24 ชั่วโมง

ธาตุ 
Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2 icon_Plant_dragoncity

Justice Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2

Archangel Dragon + Terra Dragon

24 ชั่วโมง

ธาตุ 
Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2 icon_Earth_dragoncity

War Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2

ได้ที่ Shop ราคา 11 ล้าน gold

30 ชั่วโมง

ธาตุ 
Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2

Red Woods

Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2

War Dragon + Nature Dragon

36 ชั่วโมง

ธาตุ 
Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2 icon_Plant_dragoncity

Leviathan Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2

แก้ไขใหม่ 8/12/56
Juggernaut Dragon + Petroleum Dragon
Colossal Dragon+ Pirate Dragon
36 ชั่วโมง
ธาตุ 
Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2 icon_Water_dragoncity

Juggernaut Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2

War Dragon + Flame Dragon

36 ชั่วโมง

ธาตุ 
Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2 icon_Fire_dragoncity

Colossal Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2

War Dragon + Terra Dragon

36 ชั่วโมง

ธาตุ 
Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2 icon_Earth_dragoncity

Angry Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2

Pure Dragon(Lv15) + Flame Dragon(Lv15)

Mirror Dragon(Lv15) + Soccer Dragon(Lv15)

Terra Dragon (Lv20) + Firebird Dragon (Lv20)

20 ชั่วโมง

ธาตุ 
icon_Plant_dragoncityicon_Earth_dragoncityicon_Fire_dragoncity

Bat Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2

Dark Dragon (LV15) +   Volcano Dragons (LV15)

20 ชั่วโมง

ธาตุ 
icon_Earth_dragoncityicon_Dark_dragoncity

Deep Forest

Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2

Nature Dragon (LV15) +   Volcano Dragons (LV15) 

20 ชั่วโมง

ธาตุ 
icon_Earth_dragoncityicon_Plant_dragoncity

Emerald Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2

Nature Dragon (LV15) +   Metal Dragons (LV15)

20 ชั่วโมง

ธาตุ 
icon_Metal_dragoncityicon_Plant_dragoncity

Great White Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2

Terra Dragons (LV15) +  Ice Dragon (LV15)

Pure Dragon (LV 10) + Ice Dragon (LV 10)

20 ชั่วโมง

ธาตุ 
icon_Earth_dragoncityicon_Ice_dragoncity

Lava Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2

Flame Dragon (Lv20+) + Hedgehog Dragon (Lv20+)
Terra Dragon (Lv20+) + Dark Fire Dragon (Lv20+)
Dark Dragon (Lv20+) + Volcano Dragon (Lv20+)
Pure drak (Lv15+) Demon dragon (Lv15+)
20 ชั่วโมง
ธาตุ 
icon_Earth_dragoncityicon_Dark_dragoncityicon_Fire_dragoncity

Music Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2

Flame Dragon (LV15) +  Electric Dragon (LV15)

20 ชั่วโมง

ธาตุ 
icon_Electric_dragoncityicon_Fire_dragoncity

Paradisel Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2

Nature Dragon (LV15) +   Volcano Dragons (LV15)
Flame Dragon +   Pure Dragon
20 ชั่วโมง
ธาตุ 
icon_Plant_dragoncityicon_Fire_dragoncity

Plankton Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2

Sea Dragon (LV10) +   Armadillo Dragons (LV10)

20 ชั่วโมง

ธาตุ 
icon_Earth_dragoncityicon_Water_dragoncity

Ruby Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2

Metal Dragon (LV15) + Flame Dragon (LV15)

20 ชั่วโมง

ธาตุ 
icon_Metal_dragoncityicon_Fire_dragoncity

Seahorse Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2

Sea Dragon (LV10) +   Nature Dragons (LV10)

20 ชั่วโมง

ธาตุ 
icon_Water_dragoncityicon_Plant_dragoncity

Sky Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP ชุด 2

Electric Dragons (LV15) +   Terra Dragons (LV15)

20 ชั่วโมง

ธาตุ 
icon_Earth_dragoncityicon_Electric_dragoncity
     

 
Dragon city วิธีผสมมังกร / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Dragon city วิธีผสมมังกรธาตุต่างๆ เวลาฟักไข่ ชุด 2
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.