รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Dragon City เผยเควสที่ 2 Poseidon Dragon การหา item

Dragon City เผยเควสที่ 2 Poseidon Dragon การหา item

Dragon City เผยเควสที่ 2 Poseidon Dragon การหา item 

**** ไปเล่น Dragon City ***** 

Dragon City เผยกิจกรรม Olypus Island จะแจกมังกรอยู่ 3 ตัวด้วยกันได้ Poseidon, Hades, Atlas ตอนนี้ผมของอธิบายการทำเควสที่ 2 ซึ่งเป็นเควสของการรับ มังกร Poseidon Dragon ซึ่งเควสนี้จัต้องใช้ item ดังต่อไปนี้

จำนวน item ที่ใช้ในการทำเควส Poseidon Dragon

 

1. Food ใช้ 311,000 ชิ้น จำนวน 4 ครั้ง รวมทั้งหมดเท่ากับ ใช้ Food 1,244,000 ชิ้น

 

 

Dragon City เผยเควสที่ 2 Poseidon Dragon การหา item

2. Tridents ได้มาจากจำนวนที่ชนะในการต่อสู้ PVP ใน combat World

 

Dragon City เผยเควสที่ 2 Poseidon Dragon การหา item

3 Coins เป็นค่าคะแนนที่ได้จากการผสมมังกร ถ้ายากได้ค่านี้ให้เราเอามังกรมากผสมพันธ์ครับ

 

สรุปโดยรวมครับ เควสนี้ยากที่  Food 1,244,000 ชิ้น ครับ เราต้องใช้ Gold ประมาณ 62,200,000 Glod ในการผลิต food
ย้ำ(หกสิบสอง ล้าน gold)
กิจกรรม Dragon city 2013_03 / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Dragon City เผยเควสที่ 2 Poseidon Dragon การหา item
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.