รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Dragon city สูตรผสมมังกร Lava Dragon Breeding

Dragon city สูตรผสมมังกร Lava Dragon  Breeding

Dragon city สูตรผสมมังกร Lava Dragon  Breeding

**** ไปเล่น Dragon City ***** 

สูตรผสมมังกร Lava Dragon  ตัวนี้มีสูตรผสมอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 สูตรด้วยกัน แต่สูตรผสม ติดยากมาก ครับเพราะเป็นมังกรหายาก สูตรผสมมีดังต่อไปนี้ครับ สูตรที่1 Flame Dragon (Lv20+) + Hedgehog Dragon (Lv20+) สูตร 2 Terra Dragon (Lv20+) + Dark Fire Dragon (Lv20+) สูตร 3 Dark Dragon (Lv20+) + Volcano Dragon (Lv20+) โดยสรุปมังกรทุกตัวจะต้อง มี Lv ตั้งแต่ 20 ขึ้นไป และมังกร 2 ตัวรวมกันจะได้ธาตุ 3 ธาตุได้แก่ Dark + Terra + Flame (ติดยาก)

Dragon city สูตรผสมมังกร Lava Dragon  Breeding

สูตรที่1 Flame Dragon (Lv20+) + Hedgehog Dragon (Lv20+)

 

Dragon city สูตรผสมมังกร Lava Dragon  Breeding

 สูตร 2 Terra Dragon (Lv20+) + Dark Fire Dragon (Lv20+)

 

Dragon city สูตรผสมมังกร Lava Dragon  Breeding

สูตร 3 Dark Dragon (Lv20+) + Volcano Dragon (Lv20+)
Dragon city_03 / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
--  /  รีวิว Dragon city สูตรผสมมังกร Lava Dragon Breeding
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.