รีวิว App game iOS

youtube channel Appgamed

Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Dragon ธาตุต่างๆทุกตัว

Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Dragon ธาตุต่างๆทุกตัว

**** เข้าไปเล่น Dragon City *****

วิธีผสม Pure Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Dragon ธาตุต่างๆ ทุกตัว

LV 10 มี Hp 6000 

มีโอกาสผสมไม่ติด

Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure DragonMirror Dragon + Legendary DragonDragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure DragonLegendary Dragon + Crystal DragonDragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure DragonCrystal Dragon+ Mirror DragonDragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure DragonLegendary Dragon + Wind DragonDragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure DragonCrystal Dragon + Wind DragonDragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure DragonWind Dragon + Mirror DragonDragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
 

 

วิธีผสม Pure Dark Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Dragon ธาตุต่างๆ ทุกตัว

LV 10 มี Hp 6000 

มีโอกาสผสมไม่ติด

Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure DragonPure Dragon + Dark DragonDragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HP
 

 

วิธีผสม Pure Earth Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Dragon ธาตุต่างๆ ทุกตัว

LV 10 มี Hp 6000 

มีโอกาสผสมไม่ติด

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HPEarth Dragon + Pure Dragon Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
 

 

 

วิธีผสม Pure Fire Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Dragon ธาตุต่างๆ ทุกตัว

LV 10 มี Hp 6000 

มีโอกาสผสมไม่ติด

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HPFire Dragon + Pure Dragon Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
 

 

วิธีผสม Pure Electric Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Dragon ธาตุต่างๆ ทุกตัว

LV 10 มี Hp 6000 

มีโอกาสผสมไม่ติด

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HPElectric Dragon + Pure Dragon Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
 

 

 

วิธีผสม Pure Ice Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Dragon ธาตุต่างๆ ทุกตัว

LV 10 มี Hp 6000 

มีโอกาสผสมไม่ติด

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HPIce Dragon + Pure Dragon Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
 

 

 

วิธีผสม Pure Metal Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Dragon ธาตุต่างๆ ทุกตัว

LV 10 มี Hp 6000 

มีโอกาสผสมไม่ติด

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HPMetal Dragon + Pure Dragon Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
 

 

 

วิธีผสม Pure Nature Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Nature ธาตุต่างๆ ทุกตัว

LV 10 มี Hp 6000 

มีโอกาสผสมไม่ติด

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HPNature Dragon + Pure Dragon Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
 

 

 

วิธีผสม Pure Sea Dragon

Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Sea ธาตุต่างๆ ทุกตัว

LV 10 มี Hp 6000 

มีโอกาสผสมไม่ติด

Dragon city วิธรผสมมังกรธาตุต่างๆ จำนวน HPWater Dragon + Pure Dragon Dragon city วิธีผสมมังกร Legendary Dragon และ Pure Dragon
 

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://dragoncity.wikia.com

เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed.com
Dragon city / เรียบเรียงข้อมูลโดย : appgamed รีวิวเกมส์,แอพ,ไอที
01-12-2012  /  รีวิว Dragon city วิธีผสมมังกร Pure Dragon ธาตุต่างๆทุกตัว
 รีวิว appfacebook
 รีวิวเกมใหม่ประจำวัน
 ข่าวเกมโปรโมนชั่น และอัพเดท
 
 

Copyright ©2012 appgamed.com All rights reserved.